Firma noastră vă oferă servicii complete de evaluarea riscurilor de accidentare, pentru a vă putea desfășura activitatea în conformitatea cu normele legale.

Ce este evaluarea riscurilor de accidentare ?

Pentru a se putea genera un mediu de lucru cât mai sigur și mai sănătos, legislația europeană și cea națională, obligă pe toți angajatorii la a evalua într-un mod concret și individual toate riscurile la care angajații ar putea fi supuși, atât în prezent cât și pe termen lung. Evaluarea reprezintă etapa de identificare a factorilor de risc de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională, determinând astfel nivelul de risc al oricărui loc de muncă, fiind OBLIGATORIE conform legii 319/2006. Evaluarea se realizează sistematic, periodic și cuprinzător, pe baza unor metodologii logice și clar definite, pentru a se putea reflecta într-un mod obiectiv situația punctelor de lucru din perspectiva SSM, în vederea stabilirii ulterioare a ierarhiilor și priorităților măsurilor de prevenire.

În acest sens, Inspecția Muncii oferă un ghid complet a procesului de evaluare a riscului de accidentare: GHID DE EVALUARE A RISCULUI.

1. Etapele analizei riscurilor:

 • constituirea echipei de analiză și evaluare.
 • descrierea sistemului analizat.
 • identificarea factorilor de risc din sistem.
 • evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
 • stabilirea masurilor de prevenire (ierarhizarea riscurilor și stabilirea priorităților de prevenire).
 • repetarea periodică a evaluării conform legii.

2. Identificarea pericolelor:

 • identificarea tuturor pericolelor potențiale ale locului de muncă.
 • evaluarea riscurilor și clasificarea acestora într-o ordine prioritară.
 • deciderea acțiunilor preventive.
 • adoptarea de măsuri concrete.
 • monitorizarea și revizuirea.

3 . Identificarea personalului expus pericolului:

 • identificarea categoriilor de personal expuse pericolului.
 • identificarea la nivel individual a tuturor persoanelor ce pot fi expuse pericolului.