Legea 307/ 2006- apararea impotriva incendiilor specifica:

 “Apãrarea  împotriva  incendiilor  reprezintã  ansamblul  integrat  de activitãti  specifice, mãsuri  si  sarcini  organizatorice,  tehnice,  operative,  cu  caracter  umanitar  si  de  informare  publicã, planificate, organizate si  realizate potrivit prezentei legi, în  scopul prevenirii  si  reducerii riscurilor de producere a incendiilor si asigurãrii interventiei operative pentru  limitarea  si  stingerea incendiilor,  în vederea evacuãrii, salvãrii si protectiei persoanelor periclitate, protejãrii bunurilor si mediului împotriva efectelor situatiilor de urgentã determinate de incendii.”

Art. 19. – Administratorul sau conducãtorul institutiei, dupã caz, are urmãtoarele obligatii principale:

  1. a)sã  stabileascã,  prin  dispozitii  scrise,  responsabilitãtile  si modul  de  organizare  pentru  apãrarea împotriva incendiilor în unitatea sa, sã le actualizeze ori de câte ori apar modificãri si sã le aducã la cunostintã salariatilor, utilizatorilor si oricãror persoane interesate;
  2. g)sã elaboreze  instructiunile de apãrare  împotriva  incendiilor  si  sã  stabileascã atributiile ce revin salariatilor la locurile de muncã;

Firma noastră vă asigură servicii de organizare a apararii impotriva incediilor si situatilor de urgenta.

Legislatia din domeniul:

Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor

OMAI 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor

Ordin nr. 712 din 23/06/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenaã

LEGE   Nr. 481 din  8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă

Acte reglementate

DISPOZIŢIA NR. 1 privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor

DISPOZIŢIA NR. 2 privind instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi atribuţiile salariaţilor la locurile de muncă

DISPOZIŢIA NR. 3 privind reglementarea fumatului

DISPOZIŢIA NR. 4 privind reglementarea lucrului cu foc deschis

DISPOZIŢIA NR. 5 privind organizarea instruirii personalului

DISPOZIŢIA NR. 6 de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor

DISPOZIŢIA NR. 7 privind instituirea măsurilor speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare şi secetoase

Firma noastră vă asigură serviciile necesare de întocmire a tuturor planurilor de protecție contra incendiilor ce sunt obligatorii prin lege, deoarece conform legii (307/2006), orice entitate de natură economică sau nu, este obligată la implementarea unor măsuri de apărare contra incendiilor, măsuri ce sunt reglementate prin lege și absolut OBLIGATORII ! Planurile de protecție contra incendiilor stând la temelia acestor măsuri !