Suntem obișnuiți a ne gândi la stingătoarele de incendiu ca fiind mereu acolo, prezente, gata pentru a putea interveni în caz de necesitate, însă adevărul cel trist din teren este că de foarte multe ori lucrurile nu stau deloc așa, stingătoarele de incendiu chiar și atunci când sunt prezente, de fapt nu sunt deloc pregătite pentru a putea interveni. Din păcate, mult prea des se ajunge în ipostaza nefericită de a se descoperi fix la momentul cel mai nepotrivit, cum stingătoare sigilate, ce nu au fost vreodată întrebuințate, cum pur și simplu nu sunt încărcate. Iar în majoritatea covârșitoare a cazurilor, această situație se datorează în principal nerespectării procedurilor și normelor definite prin lege, privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu. Deoarece în timp, intervenind anumiți factori de degradare (coroziune, pierderea presiunii, alterarea conținutului, etc), stingătoarele de incendiu necesită efectuarea unor proceduri de mentenanță la anumite intervale de timp, tocmai pentru a li se putea asigura funcționarea în parametri normali în caz de necesitate. Ori, dacă aceste proceduri nu sunt respectate, atunci șansele sunt, în caz de necesitate, să vă regăsiți în situația descrisă mai sus. În acest sens, vă oferim servicii complete de verificare și reîncărcare a stingătoarelor de incendiu.

În continuare, vom prezenta anumite aspecte definite în normele tehnice adoptate la data de 23/10/2015, ce reglementează procedurile legale:

Mentenanță:

 • verificarea, reîncărcarea și repararea stingătoarelor de incendiu trebuie să se efectueze numai de către persoane autorizate în condițiile legii.
 • pe perioada de valabilitate acordată de producătorul stingătorului de incendiu, operațiunile de verificare, reîncărcare și reparare a stingătoarelor trebuie să se efectueze de către acesta sau prin persoane autorizate în condițiile legii și agreate de producător.
 • stingătoarele de incendiu se verifică anual după prima reîncărcare.
 • stingătoarele de incendiu retrase de la utilizare pentru verificare, reîncărcare și reparare trebuie înlocuite imediat cu stingătoare de același tip și cu performanțe de stingere și clasificare cel puțin egale.

Reîncărcare:

 • după fiecare utilizare.
 • în stare de utilizare, stingătoarele de incendiu trebuie menținute permanent încărcate la capacitatea nominală.
 • la expirarea perioadei de valabilitate acordate de producătorul stingătorului de incendiu.
 • la cel mult 3 ani de la ultima reîncărcare.
 • ori de câte ori se constată scăderea masei încărcăturii sub toleranța de umplere precizată în standardele aplicabile pentru stingătoarele de incendiu cu CO(2), halon sau agent curat.

Scoaterea din uz:

 • durata de viață normată a stingătoarelor de incendiu este de 20 de ani de la data fabricării, marcată pe corpul stingătorului.
 • stingătoarele de incendiu de unică folosință, altele decât cele cu agent curat, trebuie descărcate și scoase din uz în maximum 5 ani de la data fabricării.
 • stingătoarele de incendiu de unică folosință cu agent curat trebuie scoase din uz și trimise către un centru de reciclare pentru recuperarea agentului curat în maximum 5 ani de la data fabricării.